Izmjene i dopune - JAVNI POZIV za sufinanciranje posebnih programa

Rok: 1. lipnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Izmjene i dopune Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2020. godini. Izmjene i dopune navedenog Javnog poziva odnose se na rok za slanje prijava te na prihvatljivi vremenski period provedbe posebnih programa po grupama.