Odluka o poništenju javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr


KLASA: 016-01/20-01/00042
URBROJ: 533-09-20-0006

Zagreb,  28. travnja 2020.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. (KLASA: 016-01/20-01/00042, URBROJ: 533-09-20-0001), Odluke Povjerenstva za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za posebne oblike nastave (ljetne škole) (KLASA: 016-01/20-01/00042, URBROJ: 533-09-20-0005) od 28. travnja 2020. godine, ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA
za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020.

Članak I.

Poništava se Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. (KLASA: 016-01/20-01/00042, URBROJ: 533-09-20-0002 i 533-09-20-004,) objavljen 26. veljače 2020. godine na službenoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzo.gov.hr/).

Članak II.

Ova Odluka objavit će se na službenoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članak III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Radi nemogućnosti organiziranja i provedbe posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina bez ugrožavanja zdravlja učenika, mentora i drugih dionika u provedbi i organizaciji ljetnih škola u školskoj godini 2019./2020. zbog epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

 

           MINISTRICA


prof. dr. sc. Blaženka Divjak