Preporuke visokim učilištima vezano uz mobilnost u visokom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja prati podatke o prekinutim i otkazanim mobilnostima u sklopu programa Erasmus+, CEEPUS i bilateralnih međudržavnih sporazuma i većina odlaznih studenata vratila se u Republiku Hrvatsku. Manji dio studenata nastavu prati online u državi u koju su upućeni na mobilnost. Ako se neki studenti nisu uspjeli vratiti ili nisu uspjeli stupiti u vezu s nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Hrvatske, molimo da nam to jave na adresu: visokoobrazovanje@mzo.hr.

Sukladno smjernicama Europske komisije, visokim učilištima preporučujemo da mobilnim studentima u najvećoj mogućoj mjeri omoguće stjecanje ishoda učenja sadržanih u ugovorima o učenju, uključujući učenjem uz korištenje digitalnih alata.

Nakon službenoga završetka razdoblja mobilnosti u svrhu studija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučuje fleksibilan pristup priznavanju ishoda učenja stečenih na daljinu. Europska komisija preporučuje da matična visoka učilišta korisnicima programa Erasmus+ koji su započeli mobilnost omoguće potpuno priznavanje ECTS bodova stečenih praćenjem online nastave ili izradom studentskih radova. Europska komisija učenje na daljinu smatra prihvatljivim ako pridonosi stjecanju ishoda učenja iz ugovora o učenju.

Vezano uz dolazne studente koji nastavu prate online, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučuje visokim učilištima da omoguće vrednovanje ishoda učenja iz ugovora o učenju stečenih putem digitalnih alata kako bi strani studenti mogli provesti postupak priznavanja na matičnome visokom učilištu.

Vezano uz mobilnost u svrhu stručne prakse, Europska komisija produžila je rok u kojem se praksa može provesti.

Detaljne informacije za korisnike programa Erasmus+ i načini obračuna troškova redovito se ažuriraju na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije: https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/preporuke-studentima-i-visokim-ucilistima-u-kontekstu-pandemije-koronavirusa/

Cjelovite upute Europske komisije vezane uz Erasmus+ dostupne su na poveznici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/corona-virus-consequences-erasmus-and-european-solidarity-corps-mobility-activities_en

Zaključno, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučuje primjenu navedenih načela vezanih uz vrednovanje i priznavanje ishoda učenja stečenih u sklopu mobilnosti na sve programe mobilnosti.Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje