Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Broj Poziva: UP.03.1.1.04

Projektima u sklopu ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja uz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studenata tijekom studiranja.

Opći cilj

Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.

Specifični ciljevi
 
  1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja uz rad (work based learning).
  2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima povećanjem zastupljenosti stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa.

Projekte u trajanju od 24 do 36 mjeseci prijavila su javna i privatna visoka učilišta, a za 28 projekata nositeljima je osigurano ukupno 99.433.635,49 KN bespovratnih sredstava. U provedbu projekata, osim 28 visokih učilišta koja su nositelji projekata, uključena je još 51 partnerska organizacija. U odabranim projektima više od 10.000 studenata sudjelovat će u različitim oblicima i programima stručne prakse, odnosno učenja uz radno iskustvo.

Stranica | Projekti | EU fondovi