Sudjelovanje na konferenciji EURAXESS Stakeholder Dialogue - Brain Circulation in Europe u Bruxellesu

Dana 22. listopada 2019. godine u Bruxellesu je održana konferencija pod nazivom EURAXESS Stakeholder Dialogue - Brain Circulation in Europe u organizaciji Europske komisije.

Načelnica Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj Ivana Pavlaković održala je plenarno izlaganje na temu „cirkulacije mozgova“, kao jednoga od prioriteta Ministarstva znanosti i obrazovanja za vrijeme predsjedanja Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. godine. Svoj doprinos ovoj temi u plenarnome dijelu konferencije dao je i Kurt Vandenberghe iz Glavne uprave za istraživanje i inovacije Europske komisije.

Cilj konferencije bio je u panel raspravi razmijeniti primjere dobre prakse o mobilnosti istraživača i cirkulaciji mozgova u Europi, ali i identificirati određene teškoće te načine njihova rješavanja. Istaknuta su poboljšanja koja su postignuta nakon usvajanja dvaju važnih dokumenata 2005. godine, a koji su unaprijedili uvjete rada za istraživače - Europska povelja za istraživače i Kodeks o novačenju istraživača. Također je naglašeno kako je njihova potpuna implementacija u nacionalne sustave dugotrajan proces nužan kako bi se poboljšali uvjeti za mobilnost istraživača ne samo u teritorijalnom, već i u intersektorskom i interdisciplinarnom smislu. Suradnja i znanstveno umrežavanje nužni su preduvjeti stvaranja snažne i inovativne znanosti u Europi, što je istaknuto kao jedan od važnijih zaključaka konferencije.

Ana Ključarić iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije u sklopu panela na temu Umrežavanja i suradnje kolaborativnih mreža iznijela je primjer dobre prakse umrežavanja i suradnje nacionalnih kontakt osoba u sklopu Agencije te posljedične koristi takve suradnje za same istraživače.
 

Stranica | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a