Obavijest o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u pedagoškoj godini 2019./2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 016-01/19-01/00246
URBROJ: 533-09-19-0001
Zagreb, 30. rujna 2019.

UREDIMA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA
GRADSKOME UREDU ZA OBRAZOVANJE GRADA ZAGREBA
                                                                               

Predmet: Obavijest o sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine u pedagoškoj godini 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavještava sve urede državne uprave u županijama, kao i Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, da će i u pedagoškoj godini 2019./20. sukladno Akcijskom planu provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine sufinancirati troškove predškolskog odgoja djece pripadnika romske nacionalne manjine.

Sufinanciranje se odnosi na mjesečnu cijenu roditeljskog udjela u cijeni programa predškolskog odgoja na području određene jedinice lokalne uprave, tj. na području osnivača javne ili privatne predškolske ustanove.

Molimo sve urede državne uprave u županijama i Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba da obavijeste sve predškolske ustanove o ovoj mogućnosti.

Zahtjev za sufinanciranje podnosi predškolska ustanova, javna ili privatna, odnosno dječji vrtić u koji su integrirana djeca pripadnici romske nacionalne manjine.

Zahtjev se u pravilu podnosi dva puta: 1) za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine i 2) za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine te treba sadržavati:

  1. popis djece po spolu, imenom i prezimenom (obvezno navesti braću ili sestre), polaznika za koje se traži sufinanciranje;
  2. izjavu odgovorne osobe u ustanovi da je obavijestila roditelje polaznika o sufinanciranju roditeljskog udjela te izjavu da neće teretiti roditelje polaznika za plaćanje roditeljskog udjela koji pokriva Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
  3. dnevno trajanje programa u koji su uključena djeca pripadnici romske nacionalne manjine;
  4. mjesečnu cijenu roditeljskog udjela koju roditelji pripadnici romske nacionalne manjine ostvaruju prema odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje ekonomske cijene u programima predškolskog odgoja, a koju donosi gradsko, upravno, odnosno općinsko vijeće na području ustanove predškolskog odgoja;
  5. zahtjevu za sufinanciranje obvezno treba priložiti navedenu odluku iz točke 4.

Privatni dječji vrtići koje pohađaju djeca pripadnici romske nacionalne manjine uz navedeno u točkama 1. - 5. prilažu i rješenje o odobrenju za rad koje izdaje županijski ured nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

Pretpostavlja se da sve predškolske ustanove koje će podnijeti zahtjev za sufinanciranje cijene roditeljskog udjela u programima predškolskog odgoja, ostvarene prema mjerilima koja se u određenoj ustanovi primjenjuju, poštuju načela integracije pripadnika romske nacionalne manjine u mješovite skupine djece, sukladno opredjeljenjima odgojno-obrazovne politike, odnosno dokumentima Vlade RH kao što je Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Zahtjevi za sufinanciranje upućuju se poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Ova obavijest objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, https://mzo.gov.hr/ (istaknute teme/odgoj i obrazovanje/obrazovanje nacionalnih manjina/odgojno-obrazovni programi za Rome).

POMOĆNIK MINISTRICE
Momir Karin, prof.

Dostaviti:

1. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Ulica grada Vukovara 72/6, 10 000 Zagreb
2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Magistratska 1, 49 000 Krapina
3. Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Ul. Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak
4. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Ul. Ambroza Vranyczanyja 4, 47 000 Karlovac
5. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Vrazova ul. 4/6, 42 000 Varaždin
6. Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Ul. Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica
7. Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Ul. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar
8. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Riva 10, 51 000 Rijeka
9. Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Ul. dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić
10. Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
     Služba za društvene djelatnosti, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
11. Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
     Služba za društvene djelatnosti, Županijska ul. 1, 34 000 Požega
12. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
     Služba za društvene djelatnosti, Ul. Petra Krešimira IV. br. 1, 35 000 Slavonski Brod
13. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
     Služba za društvene djelatnosti, Ul. Jurja Barakovića 1, 23 000 Zadar
14. Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
     Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, Županijska ul. 4, 31 000 Osijek
15. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
     Služba za društvene djelatnosti, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik
16. Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
     Služba za društvene djelatnosti, Županijska ul. 11, 32 000 Vukovar
17. Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
     Služba za društvene djelatnosti, Vukovarska ul. 1, 21 000 Split
18. Ured državne uprave u Istarskoj županiji
     Odsjek za prosvjetu, kulturu, inf., sport i teh. kulturu
     Ul. M. B. Rašana 2/1, 52 000 Pazin
19. Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
    Služba za društvene djelatnosti, Vukovarska ul. 16, 20 000 Dubrovnik
20. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
     Služba za društvene djelatnosti, Ul. Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec
21. Gradski ured za obrazovanje
     Ilica 25, p.p. 125, 10 000 Zagreb.

 Pisane vijesti | Priopćenja | Nacionalne manjine