6. MZO nastavna jedinica Poučavanje o Holokaustu: Židovi u antifašističkoj borbi, Zagreb, 2007.