Priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija


Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj temelji se na Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11).

Inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu, odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova.
 
  • Nadležnosti u priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija: