Bilateralna suradnja

Bilateralna obrazovna i znanstvenoistraživačka suradnja Ministarstva znanosti i obrazovanja temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima, a strukturirana je u:
  • područje visokoškolske i znanstvene suradnje.
  • područje odgoja i obrazovanja na razini osnovnih i srednjih škola.
Visokoškolska i znanstvena suradnja obuhvaća razmjenu stipendija i provedbu međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata.
RAZMJENA STIPENDIJA

Temeljem bilateralnih programa godišnje se u prosjeku ostvaruje oko 500 mjeseca stipendija hrvatskih državljana u inozemstvu i preko 400 mjeseci stipendija za strane studente i istraživače na hrvatskim visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama.

Natječaje za usavršavanje u inozemstvu Ministarstvo objavljuje početkom kalendarske godine za akademsku godinu koja slijedi.

U pravilu su to sljedeće kategorije stipendija:
  • dodiplomski studij
  • poslijediplomski i doktorski studiji
  • istraživačke stipendije i studijski boravci
  • ljetni jezični tečajevi

PROJEKTNA ISTRAŽIVAČKA SURADNJA

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Albanija, Austrija, Francuska, Indija, Kina, Mađarska, Makedonija, Njemačka, SAD i Slovenija.

U realizaciji je oko 200 bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata iz svih područja znanosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokriva isključivo troškove putovanja hrvatskih znanstvenika u inozemstvo i troškove boravka inozemnih partnera u Hrvatskoj (mobility) prema propozicijama utvrđenim provedbenim programima.

Najzastupljeniji su projekti iz prirodnih, biomedicinskih, tehničkih i biotehničkih znanosti.

Odgojno obrazovna suradnja osnovnih i srednjih škola obuhvaća suradnju s odgovarajućim ministarstvima u drugim zemljama, institutima iz područja odgoja i obrazovanja, izravnu suradnju odgojno-obrazovnih ustanova, rad stranih asistenata/lektora stranih jezika u hrvatskim školama, organizaciju hrvatske nastave u inozemstvu, skrb o hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu.

Razmjena stipendija u ovom području odnosi se na stipendije za stručno usavršavanje učitelja i profesora zaposlenih u hrvatskim školama iz područja stranih jezika i povijesti u Francuskoj, Njemačkoj i Izraelu.

Hrvatske škole izravno surađuju na projektima sa školama u drugim zemljama u područjima od zajedničkog interesa kao što su: upravljanje školom, obrazovanje za demokratsko građanstvo, poučavanje o kulturnoj baštini, informacijske i komunikacijske tehnologije, ljudska prava, kao i o drugim temama važnim za razvoj ljudskih potencijala i postizanje društva znanja.