Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2020. - 2021.

Rok: 28. lipnja 2019.

Rok za prijavu: 28. lipnja 2019. - Početak projektne suradnje: 1. siječnja 2020.

Program
Program za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske.

Financiranje programa
Sredstva za provođenje programa u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), a u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF).

Ciljevi programa
Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenome znanstvenoistraživačkome projektu. Potiče se mobilnost, a pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mladih znanstvenika.
U prijavi treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora.
Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

Ciljne skupine
Podupiru se znanstvenici, nastavnici na visokim učilištima i mladi znanstvenici (diplomski i poslijediplomski/doktorski studenti, asistenti, poslijedoktorandi).

Podnositelji zahtjeva
Na natječaj se mogu javiti kao voditelji projekta s hrvatske strane nastavnici na visokim učilištima izabrani u znanstveno-nastavno zvanje (najmanje docenta) te znanstvenici izabrani u znanstveno zvanje (najmanje znanstvenog suradnika), stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima.
Program je otvoren za sva znanstvena područja.

Preduvjeti za prijavu
Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkoga partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska, a koje njemačka strana. Osnovno financiranje projekta treba biti osigurano na obje strane.
Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja, najmanje do srpnja 2021.) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih investicijskih i strukturnih fondova ili programa Europske unije.

Trajanje financiranja
Ukupno trajanje financiranja projekta ograničeno je na dvije godine, što isključuje mogućnost produljenja financiranja projekta izvan tog roka. Odobrenje druge projektne godine slijedi pod uvjetom da su s obje strane osigurana odgovarajuća proračunska sredstva.

Aktivnosti koje se financiraju
MZO preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj.
Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika i mladih znanstvenika (diplomskih i poslijediplomskih/doktorskih studenata, asistenata, poslijedoktoranada). Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike s doktoratom iznosi mjesec dana po boravku, a za diplomske i poslijediplomske/doktorske studente i asistente 50 dana po boravku.

Rok za prijavu projekta
Rok za prijavu projekta je 28. lipnja 2019. godine. Ako se šalje poštom, vrijedi datum poštanskoga pečata preporučene pošiljke zadnjega dana natječaja, a ako se predaje osobno u urudžbenome uredu Ministarstva, vrijedi datum zaprimanja.

Početak provođenja i financiranja projekta
Početak provođenja odabranih projekata je 1. siječnja 2020. godine, a početak financiranja vezan je uz mogućnost korištenja sredstava iz Državnoga proračuna za 2020. godinu.

Podnošenje zahtjeva
Molimo da potpune zahtjeve, neuvezane, bez spajalica, spojnica i plastičnih folija, u jednom primjerku, pošaljete na sljedeću adresu u Hrvatskoj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
n/r gđe Marije Crnić
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
Tel.: +385 1 4594 353
E-mail: marija.crnic@mzo.hr
Internet: https://mzo.hr/

Informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi:

Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat P 33
z. Hd. Herrn Tobias Hill
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel.: +49 228 882 490
E-mail: hill@daad.de
Internet:
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57299800