Ministarstvo i Srce zauzeli se za veću primjenu e-učenja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Sveučilišni računski centar Srce zauzeli su se na konferenciji za novinare u Zagrebu za što veću primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju, koja je jedna od neizostavnih sastavnica modernizacije visokog obrazovanja.

Srce osigurava sustavnu, kvalitetnu i dostupnu podršku ustanovama visokog obrazovanja u primjeni novih tehnologija i zahvaljujući Srcu danas veliki broj tih ustanova koristi mogućnost e-učenja, kazala je ministrica Blaženka Divjak.

Cilj je da svaki student koristi e-obrazovanje zbog lakšeg savladavanja sadržaja i zbog potrebe cjeloživotnog učenja, kazala je ministrica Divjak, čestitala Srcu na onome što je do sada učinilo i pozvala obrazovne institucije da podižu kvalitetu nastave putem e-učenja i da rade zajedno.

Ravnatelj Srca Zoran Bekić predstavio je stanje i planove e-učenja u Hrvatskoj, pri čemu je posebno istaknuo Katalog e-kolegija i sustav učenja na daljinu Merlin, te se zauzeo za veću otvorenost visokoškolskih ustanova.

Katalog e-kolegija je središnje mjesto na kojem se nalazi osnovni podaci o svim e-kolegijima koji se izvode u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj u koji je do sada upisano više od 23.000 kolegija, kazao je.

Na sustavu učenja na daljinu Merlin, za akademsku 2017-2018 otvoreno je do sada više od 6700 e-kolegija.

Sustav omogućava veću interakciju između nastavnika i studenata, online dostupnost svih podataka i obavijesti o kolegiju, bolju prezentaciju sadržaja i mogućnost predaje seminarskih radova, rečeno je.

Srce već 45 godina sustavno educira i usavršava nastavnike i studente za primjenu novih tehnologija, danas kroz više od 70 obrazovnih programa i tečajeva. Godišnje se održi više od 1600 sati nastave za više od tri tisuće polaznika, rečeno je.

Primjena te tehnologije važan korak u otvorenosti sadržaja visokog obrazovanja te poticaj unaprjeđenja kvalitete obrazovanja.

Njezina primjena često ovisi o volji čelnika visokoškolskih ustanova, kazao je Bekić i dodao da opremljenost tehnologijama u Hrvatskoj „nije zabrinjavajuća, moglo bi se reći da je dobro". Neki misle da je obaveza drugih da to rade za njih, ali to je njihova obaveza, kazao je Bekić i dodao da u inozemstvu visoka učilišta za opremljenost tehnologijama koriste od 10 do 20 posto svoga proračuna.

Preuzeto s Hine.
 

Vijesti iz medija | Priopćenja | Visoko obrazovanje