Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija frizer i soboslikar ličilac dekorater prema modelu dualnog obrazovanja od školske godine 2019./2020.

Rok: 9. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 602-03/19-10/00003
URBROJ: 533-05-19-0002

Zagreb, 3. travnja 2019.

Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/12, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 07/2017, 68/2018) Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje
u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija
frizer i soboslikar ličilac dekorater prema modelu dualnog obrazovanja
od školske godine 2019./2020.

I.

U svrhu uključivanja u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija frizer i soboslikar ličilac dekorater prema modelu dualnog obrazovanja od školske godine 2019./2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija frizer i soboslikar ličilac dekorater prema modelu dualnog obrazovanja od školske godine 2019./2020.

II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija frizer i soboslikar ličilac dekorater prema modelu dualnog obrazovanja od školske godine 2019./2020. iz točke I. ovoga poziva.

III.

Kriteriji za ustanove za strukovno obrazovanje iz točke I. ovoga poziva:

  • dokaz o iskazu interesa poslodavaca (priložiti ispunjeni obrazac)
  • suglasnost osnivača
  • prijedlog plana upisa učenika u I. razred za školsku godinu 2019./2020.
  • dokaz o postojanju kadrovskih, materijalnih i prostornih uvjeta za izvođenje strukovnog kurikuluma.

IV.

Prijave, uz koje se obvezno prilažu dokazi o ispunjenosti kriterija navedenih u točki 3. ovoga javnog poziva, šalju se elektroničkim putem na adresu: prijava-dualno@mzo.hr, s naznakom: „Prijava ustanove za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija frizer i soboslikar ličilac dekorater prema modelu dualnog obrazovanja od školske godine 2019./2020.“ i s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (frizer i soboslikar ličilac dekorater).

V.

Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za uključivanje u eksperimentalnu provedbu strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija frizer i soboslikar ličilac dekorater prema modelu dualnog obrazovanja od školske godine 2019./2020. iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 4. do 9. travnja 2019. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 11. travnja 2019. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja