Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnoj skupini za izradu modela praćenja i evaluacije kurikuluma za stjecanje kvalifikacija staklar, dimnjačar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf

Rok: 11. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 023-03/19-06/00022
URBROJ: 533-05-19-0001

Zagreb, 29. ožujka  2019.

Na temelju Ugovora o provedbi projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnoj skupini za izradu modela praćenja i evaluacije kurikuluma
za stjecanje kvalifikacija staklar, dimnjačar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf.

                                                                     
I.

U svrhu osiguravanja rada stručnjaka za rad u radnoj skupini za izradu modela praćenja i evaluacije kurikuluma za stjecanje kvalifikacija staklar, dimnjačar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka.

II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava stručnjaka iz reda nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja iz točke I. ovoga poziva.

III.

Zadaće stručnjaka imenovanih u radnu skupinu su:

  • izraditi model praćenja i evaluacije kurikuluma
  • pripremiti instrumentarij za praćenje i evaluaciju kurikuluma

IV.

Imenovani članovi radne skupine imaju obvezu prisustvovati radnim sastancima te provoditi potrebne konzultacije u svrhu doprinosa radu radne skupine iz točke I. ovoga poziva.

V.

Za rad u radnoj skupini može se prijaviti osoba s radnim iskustvom od najmanje osam godina relevantnim za djelokrug poslova i poznavanjem metodologije izrade modela praćenja i evaluacije.

VI.

Stručnjaci imenovani u radnu skupinu imaju pravo na naknadu za rad i ostale troškove propisane Odlukom o visini naknada stručnjaka Radnih skupina u sklopu projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (KLASA: 023-03/18-06/00036, URBROJ: 533-05-18-0001) od 11. lipnja 2018. godine.

VII.

Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass obliku te motivacijsko pismo, šalju se poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Služba za strukovno obrazovanje,
Odjel za promociju strukovnog obrazovanja,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb,
s naznakom „Prijava za rad u radnoj skupini za izradu modela praćenja i evaluacije kurikuluma“.

VIII.

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnoj skupini za izradu modela praćenja i evaluacije kurikuluma za stjecanje kvalifikacija staklar, dimnjačar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i  intermedijski fotograf  iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 3. do 11. travnja  2019. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 15. travnja 2019. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja