Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem – svjetski centar za sjećanje na holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaust

Rok: 23. travnja 2019.

Rok za prijavu: 23. travnja 2019. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem - svjetski centar za sjećanje na holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu u Republici Hrvatskoj.

Imajući u vidu višepredmetni pristup tematici holokausta, uz učitelje i nastavnike povijesti za stipendiju se mogu prijaviti i učitelji predmetne nastave i nastavnici drugih društvenih predmeta, primjerice vjeronauka, etike, engleskoga jezika, hrvatskoga jezika itd., odnosno svi nastavnici koji u sklopu predmetne nastave obrađuju temu holokausta.

Edukacija će se održati u Yad Vashemu u Jeruzalemu, Država Izrael, u razdoblju od 3. do 10. srpnja 2019. godine.

Budući da se seminar održava isključivo na engleskome jeziku, provjerit će se razina znanja engleskoga jezika kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja i budu pozvani na razgovor.

Za stipendiju se ne mogu prijaviti kandidati koji su već dobili stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za obrazovanje u Yad Vashemu, kandidati koji u trenutku prijave nisu u radnome odnosu, kao ni učitelji/nastavnici te sveučilišni profesori i stručnjaci koji nisu aktivno uključeni u edukaciju o holokaustu.

Troškove boravka u Izraelu, odnosno smještaja i edukacije, snosit će Yad Vashem, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosit će putne troškove i troškove kotizacije odabranih kandidata.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti ispunjene obrasce s potpisom ravnatelja i pečatom obrazovne ustanove, kao i motivacijsko pismo na engleskome jeziku,

uz naznaku: „Za natječaj za stipendije za poučavanje o holokaustu, Yad Vashem 2019.“, do 23. travnja 2019. godine:

ili

  • u papirnatome obliku poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Kao pravodobno pristigle prijave bit će priznate pošiljke koje nose datum pečata pošte 23. travnja 2019. godine.

Sve pošiljke s kasnijim datumom pečata pošte ili datumom slanja elektroničke pošte neće biti razmatrane.