Zajednički obvezni dio preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studijskog programa sestrinstva

Kao članica Europske unije Republika Hrvatska je svoje zakonodavstvo u području visokog obrazovanja uskladila sa zakonodavstvom Europske unije i obvezala se uskladiti studijske programe u područjima reguliranih profesija za koje je propisano automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija s minimalnim uvjetima osposobljavanja koji su propisani Direktivom 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija od 7. rujna 2005. godine te s Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 124/09. i 45/11.).

Tako je odredbom članka 19. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10.) propisano kako usklađenost studijskih programa utvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Istim člankom Pravilnika je propisano kako se izvođenje studijskih programa za koje nije zatražena procjena usklađenosti s Direktivom prije njihova usvajanja neće financirati sredstvima iz državnog proračuna.

Direktiva i Zakon propisuju automatsko priznavanje i minimalne uvjete osposobljavanja za slijedeće profesije: liječnici, medicinske sestre, doktori dentalne medicine, primalje, veterinari, arhitekti i farmaceuti pa su visoka učilišta svoj prijedlog studijskog programa za navedene profesije dužna dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te zatražiti pozitivno mišljenje o usklađenosti s Direktivom i Zakonom.

Kako bi utvrdila je li usklađivanje dovršeno za postojeće studijske programe Uprava za visoko obrazovanje zatražila je od Agencije za znanost i visoko obrazovanje, 27. kolovoza 2012. godine, da provede tematsko vrednovanje studijskih programa za regulirane profesije u području zdravstva (sestrinstvo, primaljstvo, medicina, dentalna medicina i farmacija), a obuhvatilo je sve studijske programe sestrinstva:
a) Stručni studij sestrinstva (Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Zadru, Veleučilište u Varaždinu, Visoka tehnička škola u Bjelovaru, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu);
b) Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zadru);
c) Diplomski sveučilišni studij sestrinstva (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu).

Recenzenti koji su proveli tematsko vrednovanje zaključili su kako je studijske programe sestrinstva potrebno dodatno unaprijediti:
a) Uskladiti trajanje programa s brojem sati propisnih Direktivom;
b) Objasniti programe u dijelu koji se odnose na kliničku praksu;
c) Uskladiti sadržaj studijskih programa s preporukama iz Direktive.

O rezultatima tematskog vrednovanja Agencija za znanost i visoko obrazovanje obavijestila je sva visoka učilišta koja su sudjelovala u vrednovanju, a visoka učilišta su dostavila svoje očitovanje na nalaze recenzenata Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Predstavnici visokih učilišta na kojima se izvode preddiplomski studiji sestrinstva predložili su da se pripremi jedinstveni okvirni program studija sestrinstva u Republici Hrvatskoj (tzv. core curriculum) s kojim bi sva visoka učilišta uskladila svoje studije sestrinstva na preddiplomskoj razini. Temeljem prijedloga predstavnika visokih učilišta službeno je imenovana i Radna skupina koja je pripremila zajednički obvezni dio studija sestrinstva na preddiplomskoj razini i kojim su u potpunosti ispunjene sve odredbe Direktive.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar donio je Odluku o zajedničkom obveznom dijelu preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studijskog programa sestrinstva 27. kolovoza 2014. godine, čime je obvezao visoka učilišta koja žele izvoditi preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studiji sestrinstva kako trebaju biti usklađeni sa Zajedničkim obveznim dijelom studijskog programa sestrinstva.

Pisane vijesti | Visoko obrazovanje