Potpore studentima


U sklopu sredstava za rad javnih visokih učilišta Republika Hrvatska u državnom proračunu osigurava i novčana sredstva za radni i životni standard studenata i to za:

  • poslove utvrđivanja kriterija za financiranje smještaja,
  • prehrane,
  • životnog i kulturnog standarda studenata,
  • poslove utvrđivanja kriterija za dodjelu državnih stipendija i
  • potpora programima i projektima studenata.