Studentski poslovi


Zakonom o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 96/2018. - dalje: Zakon) uređuju se prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla tijekom obavljanja studentskoga posla te ostala pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova.