Javni poziv za vanjske procjenitelje prijava u sklopu ograničenoga Poziva na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv"

Produženje roka: 20. studenoga 2015.

MZOS produžuje rok Javnog poziva za vanjske procjenitelje u svrhu ocjenjivanja prijava pristiglih na ograničeni Poziv na dostavu prijava "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv", koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR).

Vanjski procjenitelji ocjenjivat će znanstvenu izvrsnost projekta tj. buduće planirane istraživačke infrastrukture koja se gradi i njegovu relevantnost u odnosu na strateške ciljeve, dizajn predloženog projekta, kapacitete prijavljenih ustanova te zrelost samog projekta s aspekta projektne dokumentacije koju je prijavitelj samostalno izradio prije prijave na ograničeni Poziv.

Novi rok za dostavu prijava je 20. studenoga 2015. godine.