Javni poziv za nezavisne vanjske procjenitelje projektnih prijedloga - (Rok: neograničen)

Rok: neograničen

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu Ministarstvo) raspisuje ovaj poziv u svrhu uspostave baze nezavisnih vanjskih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007-2011)*.

Uprava za znanost, Odjel za upravljanje fondovima EU, djeluje u svojstvu Tijela zaduženog za provedbu prioriteta/mjere u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost Pretpristupnog programa IPA te obavlja poslove planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja u sektoru znanosti i tehnologije.

Jedna od zadaća Odjela je i predlaganje nezavisnih vanjskih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijedloga. Cilj nam je osigurati zadovoljavajući broj kvalificiranih stručnjaka svih profila (vidi Kvalifikacije), koji bi prema potrebi bili dostupni za procjenu ponuda, te iz tog razloga uspostavljamo sveobuhvatnu bazu vanjskih procjenitelja.

U okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007-2011), Uprava za znanost, Odjel za upravljanje fondovima EU nadležna je za provedbu:

 • Prioritet 2. konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
  • Mjera 2.2. tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju
   • Operacija 2.2.1. za ulaganje u znanost i inovacije (SIIF),
   • Operacija 2.2.2. centar za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologije (BioCentar)

Kako su objave natječaja za Program pretpristupne pomoći (IPA) počele, Ministarstvo poziva sve zainteresirane stručnjake da dostave svoje podatke radi upisa u bazu.

Naglašavamo da je namjera Ministarstva osnivanje baze potencijalnih nezavisnih vanjskih procjenitelja koji bi obavljali procjenu projektnih prijedloga u okviru IPA programa, a ubuduće i onih u okviru Strukturnih instrumenata koji će Republici Hrvatskoj postati dostupni po pristupanju Europskoj Uniji.

Nastavno na objavu pojedinog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga, Ministarstvo će angažirati potencijalne nezavisne vanjske procjenitelje (eng. assessor) radi ocjenjivanja projekata u sklopu procesa evaluacije i selekcije najkvalitetnijih koji će biti predloženi za sufinanciranje EU sredstvima.

Najavljenim natječajima će se financirati projekti koji se odnose na:

 • razvoj tehnologijskog transfera i komercijalizaciju infrastrukture i usluga, što uključuje screening tehnologije, patentiranje i održavanje patenata, licenciranje, osnivanje spin off/početnika, suradnju s malim i srednjim poduzećima i industrijom te tržištu usmjereno istraživanje i razvoj,
 • infrastrukturni projekti koji podrazumijevaju gradnju, opremanje laboratorija, jedinica za znanstvena istraživanja, inkubacijskih centara i sl.
  o inkubacijski centar za bio-znanosti i komercijalizaciju tehnologije (BioCentar) (bioznanosti, biotehnologija).

Više informacija o otvorenim natječajima kao i najave natječaja mogu se pogledati na www.safu.hr/hr/natjecaji i u rubrici Znanost, IPA - IIIC Komponenta).

Sukladno programskim područjima za svaki pojedini natječaj od potencijalnih vanjskih procjenitelja će se tražiti sljedeće:

Kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih znanosti te biomedicine i zdravstva - sukladno zahtjevima pojedinog natječaja (prednost će imati stručnjaci s magisterijem i/ili doktoratom znanosti),
 • Izvrsno znanje engleskog jezika govoru i pismu.

Opće profesionalno iskustvo:

 • Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva vezanog uz specifično područje ekspertize za koje se prijavljuje

Specifično profesionalno iskustvo:

 • Ugovor o radovima - iskustvo u ocjenjivanju najmanje 1 natječaja za radove ili pripremi najmanje 1 natječajne dokumentacije za radove u vrijednosti iznad 1 M€ vrednovat će se kao prednost,
 • Ugovor o nabavi robe - iskustvo u ocjenjivanju najmanje 1 natječaja za nabavu robe ili pripremi 1 natječajne dokumentacije u vrijednosti iznad 1 M€ vrednovat će se kao prednost,
 • Ugovor o uslugama - iskustvo u ocjenjivanju ili pripremi najmanje 1 natječaja o uslugama u vrijednosti iznad 1 M€ vrednovat će se kao prednost,
 • Shema za dodjelu bespovratnih sredstava
  • iskustvo u području transfera tehnologija,
  • iskustvo u komercijalizaciji znanstvenih istraživanja,
  • prednost će imati prijavitelji koji imaju prethodno iskustvo u procjeni EU i/ili nacionalnih projektnih prijedloga (kao član Odbora za ocjenjivanje i/ili kao nezavisni procjenitelj),
 • Iskustvo u upravljanju/provedbi/praćenju projekata financiranih iz stranih izvora (CARDS, pretpristupni fondovi EU, WB, EIB, USAID) vrednovat će se kao prednost,
 • Poznavanje Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći EZ-a trećim zemljama (PRAG - Practical Guide to contract procedures for EC external actions) posebice u dijelu koji se odnosi na dodjelu bespovratnih sredstava (eng. Grant scheme) vrednovat će se kao prednost.

Prije početka pojedinog postupka evaluacije za projekte u nadležnosti Uprave za znanost, stručnjaci koji ispunjavaju gore navedene kriterije i koji su odgovarajućeg profila bit će kontaktirani radi provjere njihove dostupnosti u traženom razdoblju, a Ministarstvo će s odabranim stručnjacima zaključiti ugovore. Prednost će imati oni stručnjaci koji imaju više profesionalnog iskustva u području relevantnom za pojedini natječaj.

Važna napomena: svrhu izbjegavanja mogućeg sukoba interesa stručnjaci koji su bili/jesu angažirani na pripremi pojedinih projektnih prijedloga prijavljenih na određeni natječaj neće se uzimati u obzir za ulogu procjenitelja na istom natječaju (ili ako su dokazane odredbe iz članka 93. Financijske Uredbe**).

O pojedinostima postupka izabrani će kandidati biti obaviješteni naknadno kada će se po potrebi za njih organizirati i pripremna radionica o načinu procjene projekata. Od nezavisnih procjenitelja se osim procjene projektnih prijedloga može tražiti i sudjelovanje na sastancima Odbora za ocjenjivanje u funkciji promatrača sa svrhom predstavljanja rezultata procjene te davanja odgovora na potencijalna pitanja članova Odbora za ocjenjivanje.

Nezavisni procjenitelji imaju pravo na naknadu za svoj rad***.

Stručnjaci zainteresirani za sudjelovanje u postupku procjene projekata u okviru komponente IIIC IPA programa - Regionalna konkurentnost dužni su dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (prilog),
 2. Životopis (prilog)

Obrasce je potrebno ispuniti na engleskom jeziku.

Dokumentaciju molimo dostaviti poštom sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za znanost
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
(PRIJAVA-VANJSKI PROCJENITELJI)

kao i na e-mail adresu: poziv-evaluacija@mzos.hr.

Rok za dostavu je neograničen tj. baza nezavisnih vanjskih procjenitelja traje koliko i Operativni program za regionalnu konkurentnost (2007. - 2011.). Kandidati koji udovoljavaju gore navedenim kriterijima bit će upisani u bazu potencijalnih nezavisnih vanjskih procjenitelja te će se pozivati po objavi budućih poziva za prikupljanje projektnih prijedloga.

* Article 265a) of the COMMISSION REGULATION (EC, EURATOM) No 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ L 357, 31.12.2002, p. 1)
** Article 93 of the COUNCIL REGULATION (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ L 248, 16.9.2002, p. 1)
*** Article 179a) of the COUNCIL REGULATION (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ L 248, 16.9.2002, p. 1)