Strategija Europske unije za Jadransko-jonsku regiju


Europsko vijeće donijelo je u prosincu 2012. godine zaključak kojim je EK povjeren mandat za izradu Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), najkasnije do kraja 2014. godine.

Strategija Europske unije za Jadransko-jonsku regiju usvojena je u rujnu 2014. godine te je u studenome 2014. godine održana Inauguracijska konferencija EUSAIR koja je označila početak implementacije EUSAIR-a.

Vrijeme nastanka EUSAIR podudara se s programiranjem strateških dokumenta za financijsko razdoblje 2014. - 2020. te Partnerski sporazum RH sadrži referenciju na RH prioritet u sklopu EUSAIR-a.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o prihvaćanju Programa jednogodišnjeg predsjedanja Republike Hrvatske Upravljačkim odborom Strategije Europske unije za Jadransko-jonsku regiju.

Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju ima četiri (4) stupca:

 1. "Plavi rast", čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva;
 2. "Povezivanje regije", čiji je nositelj Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture uz obvezno sudjelovanje Ministarstva gospodarstva;
 3. "Kvaliteta okoliša", čiji je nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i
 4. "Održivi turizam", čiji je nositelj Ministarstvo turizma uz obvezno sudjelovanje Ministarstva kulture, uz horizontalna pitanja "Istraživanje i inovacije", "Malo i srednje poduzetništvo" i "Izgradnja kapaciteta i komunikacija".

EUSAIR se nastavlja na više od deset godina suradnje u sklopu JJI (inicijativa Italije) i na već usvojenu Pomorsku strategiju za Jadransko i Jonsko more iz studenoga 2012. godine. U tijeku su aktivnosti izrade Integracijske platforme za primjenu buduće Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (koja u sebi uključuje obveze iz Okvirne direktive o morskoj strategiji i Protokola Barcelonske konvencije o ICZM u Sredozemlju).

Države sudionice Strategije su države Jadransko-jonske inicijative:

 • Hrvatska,
 • Italija,
 • Grčka,
 • Slovenija,
 • Srbija,
 • BiH,
 • Crna Gora i
 • Albanija.

Preuzimanjem predsjedanja Jadransko-jonskom inicijativom od Bosne i Hercegovine Republika Hrvatska i Albanija u sklopu IV. stupca Održivi turizamsupredsjedaju Upravnim odborom EUSAIR (lipanj 2015. - lipanj 2016.), čime Hrvatska postaje prva zemlja sudionica EUSAIR-a koja će uz Europsku komisiju predsjedati Upravljačkim odborom EUSAIR-a.

U projektnom smislu, naglasak supredsjedanja u sklopu IV. stupa odnosi se na razvijanje punog potencijala Regije u smislu inovativnog, održivog i odgovornog turizma s tim da je projektna suradnja s fokusom na najviše deset (10) strateških projekata koji imaju snažni transnacionalni učinak na sve zemlje regije.

Najnoviji program transnacionalne suradnje - ADRION, pruža operativnu i administrativnu potporu implementaciji EUSAIR u sklopu Prioritetne osi 4 (PA 4) "Potpora upravljanju EUSAIR-om", a tematski prioritet 1. Istraživanje - Inovativna i pametna regija - promiče poslovna ulaganja u istraživanje i razvoj, razvoj veza i sinergija među poduzećima, istraživačke i razvojne centre te sektor visokog obrazovanja.

Planirana alokacija iznosi 9.775.995 EUR (EU dio), uz nacionalno sufinanciranje koje iznosi 11.501.170 EUR. Novi program imat će doprinos u iznosu od 83,5 milijuna eura iz ERDF-a i 15,7 milijuna eura iz IPA-e.

Program se odnosi na osam (8) zemalja - četiri (4) članice EU-a: (Hrvatska, Italija, Grčka, Slovenija) i četiri (4) nečlanice (BiH, Srbija, Albanija i Crna Gora).

Više informacija o mogućnostima financiranja.

S ciljem uspostave komunikacije s prijaviteljima i korisnicima makroregionalne Strategije možete se obratiti i na adrese:
znanost@mzo.hr i visokoobrazovanje@mzo.hr.