Djelomično ponovljeni javni pozivi za odabir članova sektorskih vijeća I., VI., VII. u novome mandatu

Rok: 6. ožujka 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za odabir članova triju sektorskih vijeća u novom mandatu:
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina;
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca i jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za članove Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija;
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca i jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika obrazovne ustanove za članove Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo.
Kandidati koji su se prijavili na prvi javni poziv objavljen 28. prosinca 2018. godine smatraju se kandidatima i na ovome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.

Djelomično ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 6. ožujka 2019. godine.