Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11.), a u vezi s člankom 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11. i 22/12.) i u vezi sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 9/11. i 16/12.) ministar dr. sc. Željko Jovanović donosi
ODLUKU
o utvrđivanju normativa prostora i opremegrađevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta


 
I.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta utvrđuje Normative prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koji se primjenjuju na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina, a koje ostvaruju odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni (poludnevno, produljeno ili cjelodnevno) ili u dvije smjene, prema broju razrednih odjela i učenika.

Pri izradi projekata treba predvidjeti zadovoljavanje uvjeta za potpuno uključivanje učenika s tjelesnim invaliditetom, u skladu s važećim zakonskim odredbama i Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine, broj 151/05.).
II.

Za građevine osnovnih škola koje ostvaruju odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni (poludnevno, produljeno ili cjelodnevno) primjenjuje se normativ prikazan u TABELI 1 koja je sastavni dio ove odluke.
III.

Za građevine osnovnih škola koje ostvaruju odgojno-obrazovni rad u dvije smjene primjenjuje se normativ prikazan u TABELI 2 koja je sastavni dio ove odluke.
 
IV.

Za građevine školskih sportskih dvorana primjenjuje se normativ prikazan u TABELI 3 koja je sastavni dio ove odluke.
 
V.

Građevinama škola, ovisno o broju razrednih odjela i učenika, pripadaju građevine školskih sportskih dvorana kako je prikazano u TABELI 4 koja je sastavni dio ove odluke.
 
VI.

Uz građevine škola, ovisno o broju razrednih odjela i učenika te ovisno o veličini zemljišta, pripadaju školska vanjska igrališta kako je prikazano u TABELI 5 koja je sastavni dio ove odluke.
 
VII.

Za projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina srednjih škola, a koje ostvaruju odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni (poludnevno, produljeno ili cjelodnevno) ili u dvije smjene, srednje škole mogu se za smjernice projektiranja i opremanja podijeliti na:
 • gimnazije
 • ekonomske škole
 • strukovne/umjetničke škole.
Veličinu građevine srednje škole određuje broj razrednih odjela pa broj učenika.

Prostornu strukturu građevine srednje škole, uz udovoljavanje svim tehničkim, fizikalnim i higijenskim uvjetima, određuje vrsta njezinog obrazovnog programa:
 • za gimnazije je moguće primijeniti normative prostora i opreme osnovnih škola, s prilagodbom gimnazijskim predmetima
 • za ekonomske škole moguće je primijeniti normative prostora i opreme kao za gimnazije, osim praktikuma koji su namijenjeni za dodatne stručne predmete, čemu se prilagođavaju i pripadajuće instalacije i oprema
 • za strukovne/umjetničke škole nije moguće izraditi jedinstveni normativ prostora i opreme radi različitosti/specifičnosti obrazovnih programa: ◦normativ prostora i opreme strukovnih škola koje trebaju veće i odgovarajuće prostore za praktikume stručnih predmeta, laboratorije, radionice i sl., broj tih prostora te veličine i vrste prostora i opreme treba prilagoditi pedagoškim zahtjevima organizacije stručne nastave, oni se određuju prema vrstama programa, u direktnim konzultacijama s osnivačima škola i korisnicima srodnih srednjih škola sličnih programa, struka i zanimanja te sa stručnim radnim grupama
  • praktikumi, ovisno o strukovnim predmetima, moraju imati pripadajuće energetske instalacije, komunikacijske instalacije te instalacije vode s pripadajućom odvodnjom
  • praktikumi, ovisno o strukovnim predmetima, moraju imati pripadajuću opremu; za izradu kvalitetne tehničke specifikacije/troškovnika opreme koja tehnološki zastarijeva, potrebno je 6 mjeseci prije početka postupka javne nabave opreme istu revidirati u smislu modernizacije kako bi škola bila opremljena suvremenom opremom, sredstvima i pomagalima.
 • U tehničkim školama uz prostore laboratorija i radionica (ovisno o vrsti obrazovnog programa) veličina spremišta za uređaje i materijale orijentaciono iznosi 20 – 30 % prostora laboratorija i radionica.
 • U obrtničkim školama uz prostore stručnih praktikuma i radionica (ovisno o vrsti obrazovnog programa) veličina spremišta a uređaje i materijale orijentaciono iznosi 10 – 30 % prostora stručnih praktikuma i radionica.
 • U industrijskim školama uz prostore stručnih praktikuma i radionica (ovisno o vrsti obrazovnog programa) veličina spremišta za uređaje i materijale orijentaciono iznosi 10 – 50 % prostora stručnih praktikuma i radionica.
VIII.

Normativ za određivanje površine zemljišta za izgradnju građevine škole i školske sportske dvorane određuje se prema broju učenika i broju smjena te iznosi 30-40 m2za jednog učenika, uzevši u obzir samo jednu smjenu.

Površina zemljišta za jednog učenika može biti iznimno manja, u slučaju vrlo guste naseljenosti ili iz nekog dugog opravdanog razloga, ali ne može biti manja od 20 m2za jednog učenika, uzevši u obzir samo jednu smjenu.
 
IX.

Sastavni dio ove odluke je Troškovnik opreme osnovne škole koja ima 24 razredna odjela, 720 učenika i rad u dvije smjene.
 
X.
Sastavni dio ove odluke je Troškovnik opreme jednodijelne, dvodijelnei trodijelneškolske sportske dvorane i igrališta.
 
XI.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Stranica | Poslovni i financijski izvještaji | Odgoj i obrazovanje