Vrednovanje i osiguranje kvalitete u sustavu odgoja i obrazovanja

Okosnicu sustava osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja čine tri pristupa:
 
  • samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova;
  • vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova;
  • vrednovanje ishoda učenja učenika.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije predviđa ustrojavanje cjelovitog sustava osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja koji će omogućiti integraciju različitih postupaka vrednovanja u funkciji ostvarivanja visoke kvalitete rada ustanova i boljih obrazovnih ishoda te koji će osigurati višu razinu odgovornosti svih dionika u odgoju i obrazovanju.

Osiguravanje kvalitete obrazovanja uključuje unutarnje osiguravanje kvalitete samih školskih ustanova na temelju samovrednovanja te vanjsko osiguravanje kvalitete koje, na temelju propisanih objektivnih standarda i kriterija, provodi nadležna agencija.