Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori

12. svibnja 2018.
Razdoblje provedbe: travanj 2016. - travanj 2021.

Korisnik: Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK)

Ukupna vrijednost projekta: 133.760.000,00 HRK

ESF: 113.696.000,00 HRK

Razdoblje provedbe: travanj 2016. - travanj 2021.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK) u Zagrebu središnja je ustanova u području kulture, znanosti i obrazovanja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost te znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost. Knjižnica potiče i provodi istraživanja sa zadaćom razvoja i primjene inovacija u poboljšanju svih svojih djelatnosti te poslovnih procesa na kojima one počivaju, razvoja i primjene usluga te razvoja knjižnica i knjižničarstva u Republici Hrvatskoj. Nacionalna i sveučilišna knjižnica sukladno odredbama članka 15. Zakona o knjižnicama (NN, br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) izgrađuje i organizira hrvatsku nacionalnu zbirku knjižnične građe i usklađuje nabavu elektroničke inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini i na razini Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj projekta je povećati dostupnost i korištenje međunarodno relevantnih elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija kako bi se unaprijedila kvaliteta znanstvenog rada hrvatskih znanstvenika te osigurala međunarodna vidljivost njihovih znanstvenih rezultata.

Provedbom ovog projekta poduzimaju se mjere za povećanje umrežavanja domaćih i inozemnih znanstvenika, odnosno domaćim znanstvenicima poboljšava se pristup međunarodnim časopisima i bazama. Aktivnosti ovog projekta primarno su usmjerene na nabavu inozemnih znanstvenih časopisa i baza podataka uz pomoć nacionalnih licencija i osiguranja pristupa elektroničkim časopisima i bazama podataka, a 100 knjižničara iz sustava znanosti i visokog obrazovanja sudjelovat će u edukacijama u sklopu projekta. Nacionalna i sveučilišna knjižnica odgovorna je za provedbu aktivnosti u petogodišnjem razdoblju na način da će osigurati dostupnost izvora informacija u svim oblicima i poticati razvoj i održavanje svih digitalnih usluga. Godišnje planira sklopiti po 10 ugovora s izdavačima elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija koji će pokrivati sva područja znanosti i više različitih područja znanosti.

Više informacija: www.nsk.hr/eu-projekti/e-izvori/
 

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi