Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta

Razdoblje provedbe: svibanj 2017. - siječanj 2020.

Korisnik: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)

Ukupna vrijednost projekta: 11.828.218,80 HRK

ESF: 10.053.985,98 HRK

Razdoblje provedbe: svibanj 2017. - siječanj 2020.

Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 24/2010.) određuje se da je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zadužena za osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenih u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj. Agencija, uz ostalo, potiče suradnju i sudjeluje u provedbi programa i projekata vezanih uz razvoj sustava obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja te organizira i provodi stručne ispite te postupak stručnog napredovanja za nastavnike struke u strukovnom obrazovanju.

Cilj operacije je unaprijediti i provoditi aktivnosti modernog sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika.

U svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja provedbom ove operacije financirat će se cjelovita analiza postojećeg sustava usavršavanja nastavnika, izrada novog koncepta i programa stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta 2017. - 2020., a provest će se i promotivna kampanja jačanja uloge i ugleda strukovnih nastavnika.

Više informacija na poveznici.

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi