Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima STEM

Razdoblje provedbe: kolovoz 2017. - rujan 2022.

Korisnik: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ukupna vrijednost projekta: 186.068.250,00 HRK

ESF: 158.158.012,50 HRK

Razdoblje provedbe: kolovoz 2017. - rujan 2022.

Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), člankom 88. propisano je da ministar pravilnicima uređuje uvjete i način ostvarivanja prava redovitih studenata iz studentskoga standarda, i to na: subvencionirano stanovanje, subvencioniranu prehranu, prijevoz studenata s invaliditetom, državne stipendije, zajmove i druge novčane potpore te zapošljavanje preko studentskih centara.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom (STEM) području znanosti (NN, br. 61/2017.), kojim se propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državne stipendije koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje studentima upisanima na studijske programe u STEM područjima znanosti, donesen je 21. lipnja 2017. godine. Studijskim programima u STEM područjima znanosti smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti te studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije.

Cilj operacije je osigurati izravnu financijsku potporu dodjelom državnih stipendija za studente na studijskim programima u STEM područjima.

U pet akademskih godina provedbe ove operacije planirana je dodjela 22.000 godišnjih državnih stipendija u svrhu povećanja dostupnosti i završnosti u visokom obrazovanju u STEM područjima.

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi