Posebne mogućnosti u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Odgoj i obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama su daroviti učenici i učenici s teškoćama.

Obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama provodi se u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ako posebnim propisima nije drukčije određeno.