Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

Slika /slike/Naslovna/hr_pres_primarni_i_sekundarni_logotip_sa_kodom-750x355.jpg
Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije

Države članice Europske unije izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća Europske unije svakih šest mjeseci. Za vrijeme navedenoga šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću te na taj način pomaže osigurati kontinuitet rada Europske unije u Vijeću. Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama pod nazivom „trio”. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe.

Republika Hrvatska predsjedala je Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine.

Službena prezentacija prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. u području obrazovanja dostupna je na poveznici.

Službena prezentacija prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. u području istraživanja i inovacija dostupna je na poveznici.

Službena prezentacija prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2020. u području svemira dostupna je na poveznici.