Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine

8. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00243
URBROJ: 533-02-18-0010

Zagreb, 8. svibnja 2018.
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

 
Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
Odjel za programiranje
1. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
 • 3 izvršitelja/ice

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Odjel za ugovaranje projekata
2. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
 • 9 izvršitelja/ice

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Odjel za financiranje projekata
3. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
 • 5 izvršitelja/ice

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za pripremu programa Europske unije
4. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
 • 1 izvršitelj/ica

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
5. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
 • 1 izvršitelj/ica

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije
6. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
 • 1 izvršitelj/ica

održati će se u ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:
u 9.00 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 7

u 9.15 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 20

u 9.30 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 31

u 9.45 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 36

u 10.00 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 50

u 10.15 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem:62

u 10.30 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 67

u 10.45 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 88

u 11.15 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 96

u 11.30 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 99

u 11.45 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 104

u 12.00 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 110

u 12.15 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 119

u 13.00 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 121

u 13.15 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 17

u 13.30 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 42

u 13.45 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 63

u 14.00 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 65

u 14.15 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 68

u 14.30 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 41

u 14.45 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 61

u 15.00 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 64

u 15.15 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 72

u 15.30 sati – kandidat/kinja s identifikacijskim brojem: 85

Na razgovor s Komisijom - intervju pozvani su kandidati/kinje koji/e su ostvarili/le ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to:
 • Za 1. radno mjesto 13 kandidata/kinja
 • Za 2. radno mjesto 19 kandidata/kinja
 • Za 3. radno mjesto 15 kandidata/kinja
 • Za 4. radno mjesto 10 kandidata/kinja
 • Za 5. radno mjesto 10 kandidata/kinja
 • Za 6. radno mjesto 10 kandidata/kinja

Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na intervjuu ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja