Poziv na razgovor s Komisijom (intervju) vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0063
Zagreb, 27. ožujka 2023.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
- u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. rujna 2022. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. rujna 2022. godine
 
Razgovor s komisijom (intervju) kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj i drugoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na neodređeno vrijeme, na:
 
1. radno mjesto III. vrste – stručni referent, broj 2.2.1.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za rashode za zaposlene u osnovnim školama, u Službi za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, u Sektoru za financijske poslove, u Glavnom tajništvu,
 
održati će se u utorak, 4. travnja 2023. godine, u 13.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate u njihovu dosadašnjem radu.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi razgovoru s Komisijom (intervjuu) više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja