Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 104/19, od 30. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00006
URBROJ: 533-02-20-0021
Zagreb, 8. siječnja 2020.

POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 104/19, od 30. listopada 2019. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave


Razgovor s Komisijom - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na radno mjesto III. vrste – stručni/a referent/ica za poslove urudžbiranja pošte, 2 izvršitelja/ice, u Službi za dokumentacijske i interne poslove, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, a koji su zadovoljili na testiranju, te postigli najbolje rezultate na testiranju, održati će se u srijedu, 15. siječnja 2020. godine, u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 

Početno slovo prezimena kandidata/kinje
 
 Početno slovo imena kandidata/kinje
F I
I M
S M
T T


 Ministarstvo znanosti i obrazovanja