Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine

3. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00243
URBROJ: 533-02-18-0008
Zagreb, 3. travnja 2018.
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
Odjel za programiranje
1. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
- 3 izvršitelja/ice

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Odjel za ugovaranje projekata
2. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
- 9 izvršitelja/ice

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Odjel za financiranje projekata
3. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
- 5 izvršitelja/ice

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za pripremu programa Europske unije
4. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
- 1 izvršitelj/ica

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
5. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
- 1 izvršitelj/ica

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije
6. radno mjesto I. vrste –  stručni/a suradnik/ca
- 1 izvršitelj/ica

održati će se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:

u četvrtak, 12. travnja 2018. godine

u 8,30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

u 10,00 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24

u 11,30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36

u 13,00 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48

u 14,30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60

u petak, 13. travnja 2018. godine

u 8,30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71 i 72

u 10,00 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 i 84

u 11,30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 i 96

u 12,30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 i 108

u 13,30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
109, 110 , 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 i 120

u 14,30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
121, 122 i 123

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja