Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 81/18., od 12. rujna 2018. godine

27. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00224
URBROJ: 533-02-18-0029
Zagreb, 27. studenoga 2018.
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeće radno mjesto:

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja
8. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica
održati će se u utorak 4. prosinca 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:

Početno slovo prezimena A – G u 9.00 sati
Početno slovo prezimena H – K u 10.00 sati
Početno slovo prezimena L – O u 11.00 sati
Početno slovo prezimena P – Š u 12.00 sati
Početno slovo prezimena T – Ž u 13.00 sati

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja