Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 56/23, od 26. svibnja 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/23-01/00009
URBROJ: 533-02-23-0043
Zagreb, 6. rujna 2023.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 
  • u Narodnim novinama, broj 56/23, od 26. svibnja 2023. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 29. svibnja 2023. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 29. svibnja 2023. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeće radno mjesto:
 
Samostalni sektor za pravne poslove i drugostupanjski postupak
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravne i sudske postupke
1. radno mjesto I. vrste - viši/a upravni/a savjetnik/ca (9.2.1.2.)
  • 1 izvršitelj/ica
 
održati će se u srijedu, 13. rujna 2023. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja