Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00345
URBROJ: 533-02-20-0014
Zagreb, 28. siječnja 2020.
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 19. prosinca 2019. godine
na web stranici Ministarstva uprave dana 19. prosinca 2019. godine

Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na niže navedena radna mjesta, održat će se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:

Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
3. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (2.2.2.2.2.)

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb
6. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (7.1.4.)

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za opće pravne i normativne poslove
Odjel za opće pravne poslove
7. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (8.1.1.2.)

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravni nadzor
8. radno mjesto I. vrste – viši upravni savjetnik (8.2.2.2.)
 
  • u četvrtak, 6. veljače 2020. godine, u 9.00 sati


Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
4. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (3.1.2.2.2.)

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustav odgoja i obrazovanja
Sektor za zajedničke poslove i programe
Služba za posebne programe i strategije
5. radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za udruge (6.1.1.3.)
 
  • u četvrtak, 6. veljače 2020. godine, u 10.00 sati


Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja