Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 146/22, od 14. prosinca 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0050
Zagreb, 27. siječnja 2023.


POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
- u Narodnim novinama, broj 146/22, od 14. prosinca 2022. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. prosinca 2022. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. prosinca 2022. godinePrva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste – viši/a unutarnji/a revizor/ica, broj 11.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Samostalnoj službi za unutarnju reviziju,
  2. radno mjesto I. vrste – unutarnji/a revizor/ica, broj 11.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Samostalnoj službi za unutarnju reviziju,

održati će se u utorak, 7. veljače 2023. godine, u 11.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja