Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 119/22, od 14. listopada 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0048
Zagreb, 27. siječnja 2023.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
- u Narodnim novinama, broj 119/22, od 14. listopada 2022. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 14. listopada 2022. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. listopada 2022. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca, broj 3.1.2.2.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa, u Službi za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije, u Sektoru za znanstveni sustav i tehnološki razvoj, u Upravi za znanost i tehnologiju,
  2. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca, broj 7.1.2. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Sektoru za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u Upravi za nacionalne manjine,
  3. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca, broj 7.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Sektoru za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u Upravi za nacionalne manjine,
  4. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca, broj 7.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Sektoru za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u Upravi za nacionalne manjine.
 
održati će se u utorak, 7. veljače 2023. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja