Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/22-01/00019
URBROJ: 533-02-23-0049
Zagreb, 27. siječnja 2023.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
- u Narodnim novinama, broj 106/22, od 14. rujna 2022. godine
- web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15. rujna 2022. godine
- web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 15. rujna 2022. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto III. vrste - stručni/a referent/ica, broj 2.2.1.1.4. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, u Službi za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, u Sektoru za financijske poslove, u Glavnom tajništvu,
 
održati će se u utorak, 7. veljače 2023. godine, u 11.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja