Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine

30. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00224
URBROJ: 533-02-18-0033
Zagreb, 30. studenoga 2018.
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na sljedeća radna mjesta:

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za dokumentacijske i interne poslove
1. radno mjesto III. vrste – stručni/a referent/ica za poslove u pismohrani
  • 2 izvršitelja/ice

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu
2. radno mjesto I. vrste – informatički/a suradnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

Glavno tajništvo
Sektor za opće poslove i ljudske potencijale
Služba za informacijsku infrastrukturu
3. radno mjesto I. vrste – informatički/a suradnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

održati će se u ponedjeljak, 10. prosinca 2018. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog ili njemačkog jezika i provjere znanja rada na računalu.
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja