Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine

19. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00243
URBROJ: 533-02-18-0009
Zagreb, 19. travnja 2018.
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na sljedeća radna mjesta:

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
Odjel za programiranje
1. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
  • 3 izvršitelja/ice

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Odjel za ugovaranje projekata
2. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
  • 9 izvršitelja/ice

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za programe i projekte Europske unije
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Odjel za financiranje projekata
3. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
  • 5 izvršitelja/ice

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za pripremu programa Europske unije
4. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
5. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije
6. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
  • 1 izvršitelj/ica

održat će se u četvrtak, 26. travnja 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:

u 9.00 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
4, 7, 8, 81, 82, 17, 20, 23, 85 i 26

u 10.30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
88, 31, 36, 37, 41, 42, 96, 97 i 44

u 12.00 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
99, 47, 101, 104, 50, 53, 110, 58 i 61

u 13.30 sati – kandidati s identifikacijskim brojevima:
62, 63, 64, 65, 67, 119, 68, 121 i 72

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika i provjere znanja rada na računalu.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja