Poziv na drugu fazu testiranja vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00345
URBROJ: 533-02-20-0016
Zagreb, 10. veljače 2020.
POZIV NA DRUGU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 19. prosinca 2019. godine
na web stranici Ministarstva uprave dana 19. prosinca 2019. godine


Druga faza testiranja kandidata/kinja koji/e su ostvarili/e najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na sljedeća radna mjesta:

Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
  • 3. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (2.2.2.2.2.)

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
  • 4. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (3.1.2.2.2.)

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustav odgoja i obrazovanja
Sektor za zajedničke poslove i programe
Služba za posebne programe i strategije
  • 5. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za udruge (6.1.1.3.)

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb
  • 6. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (7.1.4.)

održat će se u utorak 18. veljače 2020. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog ili njemačkog jezika i provjere znanja rada na računalu.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja