Poziv na dostavu projektnih prijedloga 2021. godine „Multidisciplinarni istraživački projekti na temu personalizirane medicine - Razvoj alata za kliničku potporu primjeni personalizirane medicine”

„Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine - Development Of Clinical Support Tools For Personalised Medicine Implementation”

Rok: 4. ožujka 2021.Rok za iskazivanje interesa je 4. ožujka 2021. godine do 17.00 sati (CET).

ERA PerMed je ERA-Net Cofound inicijativa koju podržavaju 32 partnera iz 23 države. Svojim četvrtim transnacionalnim pozivom, ERA PerMed će poticati aktivnosti istraživanja i inovacija gradeći bliske veze između osnovnih biomedicinskih istraživanja, kliničkih istraživanja, bioinformatike, epidemiologije, socijalno-ekonomskih istraživanja, kao i istraživanja o integraciji personalizirane medicine u kliničku praksu te etičke, pravne i socijalne implikacije. Očekuje se da će prijedlozi podneseni u sklopu ovog poziva pokazati primjenjivost rezultata projekta u kliničkoj praksi. Sveobuhvatni cilj je poboljšati kontrolu bolesti na temelju šire i učinkovitije razrađene stratifikacije bolesnika, dijagnostike i prilagođenih protokola liječenja i prevencije bolesti. Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje kao partner u pokretanju drugoga zajedničkoga transnacionalnog poziva za inovativne istraživačke projekte suradnje u Personaliziranoj medicini (PM).

Poziv su otvorile i podržale institucije iz sljedećih država:

 • Španjolske
 • Austrije
 • Estonije
 • Danske
 • Finske
 • Francuske
 • Grčke
 • Njemačke
 • Mađarske
 • Paname
 • Izraela
 • Italije
 • Latvije
 • Luksemburga
 • Norveške
 • Poljske
 • Rumunjske
 • Švedske
 • Turske
 • Belgije
 • Egipta
 • Čilea
 • Brazila.

Zajedničke istraživačke prijedloge mogu podnijeti podnositelji koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija ako su prihvatljivi u odnosu na relevantne nacionalne/regionalne kriterije za financiranje istraživanja:

 • A) Sveučilišta (istraživački timovi koji rade na sveučilištima, drugim visokim učilištima ili istraživačkim institutima);
 • B) Klinike/javno zdravstvo (istraživački timovi koji rade u bolnicama/javno zdravstvo i/ili drugim ustanovama zdravstvene zaštite i zdravstvenim organizacijama). Potiče se sudjelovanje liječnika u istraživačkim timovima;
 • C) Privatni partneri, npr. mala i srednja poduzeća (SME).

Prihvatljivi korisnici: Institucije Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

Svaki konzorcij koji podnosi projektni prijedlog mora uključiti najmanje tri partnera koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz triju različitih zemalja čije organizacije sudjeluju u pozivu. Najmanje dva partnera konzorcija moraju biti iz dvije različite države članice EU-a ili pridružene zemlje.

Otvaranje poziva na dostavu projektnih prijedloga predviđeno je 14. prosinca 2020. godine, a prijedlozi se mogu predati u dvije faze:

Rok za iskazivanje interesa je 4. ožujka 2021. godine do 17.00 sati (CET).

Rok za podnošenje cjelovitoga prijedloga projekta je 17. lipnja 2021. godine do 17.00 sati (CET).

Napominjemo kako se institucije koje namjeravaju prijaviti projektni prijedlog trebaju registrirati na sljedećoj poveznici, klikom na „prijava” te slijediti daljnje upute.

Podnošenje prijedloga obvezno je na sljedećoj poveznici.

Kontakt-osoba za navedeni projekt na nacionalnoj razini je:
Mateo Ante Bosnić (MateoAnte.Bosnic@mzo.hr).

Dokumenti natječaja koji uključuju opis selekcijskoga postupka mogu se preuzeti na ERA PerMed internetskoj stranici.