Obavijest o utvrđivanju rang-liste na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. i rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/20-01/00014, Urbroj: 533-04-20-0001) od 13. listopada 2020. godine te na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.

Pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti:

1. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - 1. godina studija

Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s ostvarenih 950 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim ili jednakim iznosu od 1.708,65 kn.

2. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - više godine studija

Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s ostvarenih 450 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim ili jednakim iznosu od 1.587,08 kn.

Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija naknadno je prihvatilo dva (2) prigovora zaprimljena u roku predviđenom za dostavu prigovora na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Pravo na državnu stipendiju na temelju prihvaćenih prigovora ostvarili su sljedeći studenti:

3. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju za 2020./2021. ak. godinu - 1. godina studija

4. Lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju u P kategoriji za državne stipendije za 2020./2021. ak. godinu.

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2020./2021. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 24. veljače 2021. godine) u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/, koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.
 
Za unos IBAN-a i prihvaćanje Uvjeta stipendiranja u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, svojim AAI@EduHr korisničkim računima, koristeći opciju Prijava.
 
Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenoga računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).