Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine

Testiranje je održano 6. veljače 2020. godine.

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 19. prosinca 2019. godine
i web stranici Ministarstva uprave dana 19. prosinca 2019. godine

 
Testiranje je održano 6. veljače 2020. godine.


Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
3. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (2.2.2.2.2.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje Početno slovo imena kandidata/kinje Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta

bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

 

K. K.
 
M 8

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 
nema


Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
4. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (3.1.2.2.2.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje Početno slovo imena kandidata/kinje Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta

bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

 
G D 7
S M 9,5

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 
P D 2


Uprava za potporu i unaprjeđenje sustav odgoja i obrazovanja
Sektor za zajedničke poslove i programe
Služba za posebne programe i strategije
5. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za udruge (6.1.1.3.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje  Početno slovo imena kandidata/kinje Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta

bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

 
P J 7
Š R 6

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 
nema


 
Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb
6. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (7.1.4.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje Početno slovo imena kandidata/kinje Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta

bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

 
F S 7
P D 9
Š I 7

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 
nema