Rezultati javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. na temelju prihvaćenih primjedbi i snižavanja praga

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022. (u skladu s osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/21-01/00010, URBROJ: 533-04-21-0010) od 13. listopada 2021. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 400 državnih stipendija.

U skladu s Odlukom o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2021./2022. na temelju prihvaćenih primjedbi i snižavanja praga (KLASA: 604-01/21-01/00010, URBROJ: 533-04-22-0016), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2021./2022., utvrđuju se rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za posebne skupine studenata na temelju prihvaćenih primjedbi i snižavanja praga.

Rang-lista državnih stipendija za posebne skupine studenata 
 

Studenti pravo na dodjelu stipendije stječu nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja u informatičkom sustavu državnih stipendija za posebne skupine studenata u koji se prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim identitetom. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora. Studenti imaju rok od sedam (7) dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama ovoga ministarstva da prihvate Uvjete stipendiranja. Ako student u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da student ne prihvaća državnu stipendiju za posebne skupine studenata.

Studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu stipendije zaprimit će e-poruku s poveznicom na informatički sustav državnih stipendija za posebne skupine studenata u koji se prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim identitetom. Studenti koji prihvaćaju stipendiju moraju potvrditi Uvjete stipendiranja i unijeti IBAN žiroračuna najkasnije do 24. veljače  2022. godine.  

Studenti unose vlastiti IBAN žiroračuna (ne smiju unijeti žiroračun roditelja, braće ili drugih osoba), duljine 21 znak s vodećim tekstom HR, a znakovi iza vodećeg teksta moraju biti znamenke 0 - 9, bez crtica, razmaka i/ili drugih znakova (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).     

Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja: 
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb 
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).