Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine

7. svibnja 2018.

Testiranje je održano 26. travnja 2018. godine za:

Radno mjesto 1. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za programiranje, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju

 
Identifikacijski broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

bodovi

Provjera engleskog jezika

bodovi

Provjera znanja rada na računalu

bodovi

UKUPNO BODOVA
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
68 10 9 10 29
104 10 9 8 27
65 8,5 10 8,4 26,9
31 8 9 9,6 26,6
62 10 8 8,4 26,4
67 8 9 8,8 25,8
42 7 9 9,6 25,6
17 7,5 9 8,8 25,3
63 6 9 10 25
99 9,5 7 8 24,5
20 6 8 10 24
36 6 9 8,8 23,8
7 7,5 7 8,8 23,3
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
50 9,5 8 5,6 23,1
101 6 8 8,4 22,4
96 6,5 8 7,6 22,1
58 6,5 8 7,2 21,7
64 6 10 5,6 21,6
81 6 9 6 21
82 8 5 7,6 20,6
23 6,5 8 6 20,5

Radno mjesto 2. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za ugovaranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju
 
Identifikacijski broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

bodovi

Provjera engleskog jezika

bodovi

Provjera znanja rada na računalu

bodovi

UKUPNO BODOVA
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
68 10 9 10 29
104 10 9 8 27
65 8,5 10 8,4 26,9
31 8 9 9,6 26,6
62 10 8 8,4 26,4
119 10 8 8,4 26,4
67 8 9 8,8 25,8
42 7 9 9,6 25,6
17 7,5 9 8,8 25,3
63 6 9 10 25
99 9,5 7 8 24,5
20 6 8 10 24
36 6 9 8,8 23,8
88 10 6 7,6 23,6
7 7,5 7 8,8 23,3
50 9,5 8 5,6 23,1
110 7 9 6,8 22,8
96 6,5 8 7,6 22,1
121 7,5 7 7,2 21,7
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
64 6 10 5,6 21,6
82 8 5 7,6 20,6
23 6,5 8 6 20,5
97 6,5 8 6 20,5
8 6,5 8 7,6 20,1

Radno mjesto 3. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za financiranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju
 
Identifikacijski broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

bodovi

Provjera engleskog jezika

bodovi

Provjera znanja rada na računalu

bodovi

UKUPNO BODOVA
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
104 10 9 8 27
65 8,5 10 8,4 26,9
31 8 9 9,6 26,6
62 10 8 8,4 26,4
119 10 8 8,4 26,4
67 8 9 8,8 25,8
42 7 9 9,6 25,6
17 7,5 9 8,8 25,3
63 6 9 10 25
99 9,5 7 8 24,5
20 6 8 10 24
36 6 9 8,8 23,8
88 10 6 7,6 23,6
7 7,5 7 8,8 23,3
50 9,5 8 5,6 23,1
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
96 6,5 8 7,6 22,1
64 6 10 5,6 21,6
82 8 5 7,6 20,6
23 6,5 8 6 20,5
8 6,5 6 7,6 20,1

Radno mjesto 4. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za pripremu programa Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
 
Identifikacijski broj Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta bodovi Provjera engleskog jezika bodovi Provjera znanja rada na računalu bodovi UKUPNO BODOVA
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
61 10 10 8,4 28,4
85 9 10 8,8 27,8
42 8 9 9,6 26,6
63 7 9 10 26
68 7 9 10 26
41 8 9 8,8 25,8
64 10 10 5,6 25,6
65 7 10 8,4 25,4
72 8 7 10 25
17 7 9 8,8 24,8
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
20 6 8 10 24
67 6 9 8,8 23,8
26 7 7 8,8 22,8
47 6 9 7,2 22,2
7 6 7 8,8 21,8
37 7 6 8,8 21,8
44 6 9 6,8 21,8
8 6 6 7,6 19,6

Radno mjesto 5. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za praćenje provedbe programa Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
 
Identifikacijski broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

bodovi
 

Provjera engleskog jezika

bodovi
 

Provjera znanja rada na računalu

bodovi
 

UKUPNO BODOVA
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
61 10 10 8,4 28,4
85 9 10 8,8 27,8
42 8 9 9,6 26,6
63 7 9 10 26
68 7 9 10 26
41 8 9 8,8 25,8
64 10 10 5,6 25,6
65 7 10 8,4 25,4
72 8 7 10 25
17 7 9 8,8 24,8
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
20 6 8 10 24
67 6 9 8,8 23,8
26 7 7 8,8 22,8
47 6 9 7,2 22,2
4 6 8 8 22
7 6 7 8,8 21,8
37 7 6 8,8 21,8
44 6 9 6,8 21,8
8 6 6 7,6 19,6

Radno mjesto 6. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za procjenu projekata iz fondova Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
 
Identifikacijski broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

bodovi

Provjera engleskog jezika

bodovi

Provjera znanja rada na računalu

bodovi

UKUPNO BODOVA
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
61 10 10 8,4 28,4
85 9 10 8,8 27,8
42 8 9 9,6 26,6
63 7 9 10 26
68 7 9 10 26
41 8 9 8,8 25,8
64 10 10 5,6 25,6
65 7 10 8,4 25,4
72 8 7 10 25
17 7 9 8,8 24,8
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA TESTIRANJU, ALI NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
20 6 8 10 24
67 6 9 8,8 23,8
26 7 7 8,8 22,8
47 6 9 7,2 22,2
4 6 8 8 22
7 6 7 8,8 21,8
37 7 6 8,8 21,8
44 6 9 6,8 21,8
8 6 6 7,6 19,6