Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine

Testiranje je održano 18. veljače 2020. godine.

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 19. prosinca 2019. godine i
web stranici Ministarstva uprave dana 19. prosinca 2019. godine


Testiranje je održano 18. veljače 2020. godine.

Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
  • 3. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (2.2.2.2.2.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje Početno slovo imena kandidata/kinje Provjera znanja stranog jezika

bodovi
Provjera znanja rada na računalu

bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)

 
K. K. M 10 8,8

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
I NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)

 
nema


Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
  • 4. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (3.1.2.2.2.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje Početno slovo imena kandidata/kinje
Provjera znanja stranog jezika

bodovi
 
Provjera znanja rada na računalu

bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)

 
G D 10 9,2
S M 10 9,6

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
I NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)

 
nema

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustav odgoja i obrazovanja
Sektor za zajedničke poslove i programe
Služba za posebne programe i strategije
  • 5. radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za udruge (6.1.1.3.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje Početno slovo imena kandidata/kinje Provjera znanja stranog jezika

bodovi 

Provjera znanja rada na računalu

bodovi
 

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)

 
Š R 10 7,2

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
I NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)

 
P J 9 4,4


Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb
  • 6. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (7.1.4.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje Početno slovo imena kandidata/kinje Provjera znanja stranog jezika

bodovi 
Provjera znanja rada na računalu

bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)

 
F S 10 9,2
Š I 5 5,2

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
I NE IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM (INTERVJU)

 
P D 5 4,4