Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas održat će se u ponedjeljak 18. ožujka 2019. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38 prema utvrđenom rasporedu.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/18-01/00587
URBROJ: 533-02-19-0032
Zagreb, 6. ožujka 2019.

POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta
Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 7. veljače 2019. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 7. veljače 2019. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 27, od 7. veljače 2019. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika

  1. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
  • 3 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekata: od čega za Blue BioEconomy (2 izvršitelja-ice), i ERA PerMed (1 izvršitelj-ica)

održati će se u ponedjeljak, 18. ožujka 2019. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena):

ponedjeljak, 18. 3. 2019.
R.br. Početno slovo prezimena Početno slovo imena Vrijeme
1 B K 9.00 sati
2 B L 9.00 sati
3 B N 9.00 sati
4 B G 9.00 sati
5 B D 9.00 sati
6 B M. A. 9.00 sati
7 B D 9.00 sati
8 C B 9.00 sati
 
9 C V 10.00 sati
10 D A 10.00 sati
11 E L 10.00 sati
12 F I 10.00 sati
13 F S 10.00 sati
14 J V 10.00 sati
15 J D 10.00 sati
16 K D 10.00 sati
 
17 K J 11.00 sati
18 K M 11.00 sati
19 K N 11.00 sati
20 L B 11.00 sati
21 L J 11.00 sati
22 M S 11.00 sati
23 M I. P. 11.00 sati
24 M M 11.00 sati
 
25 Ma D 13.00 sati
26 Me D 13.00 sati
27 P I. K. 13.00 sati
28 R. M. S 13.00 sati
29 S M 13.00 sati
30 S I 13.00 sati
31 T R 13.00 sati
32 T M 13.00 sati
 
33 T I 14.00 sati
34 V L 14.00 sati
35 V A 14.00 sati

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja