Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, za potrebe projekata

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, održat će se u ponedjeljak 21. listopada 2019. godine i u utorak 22. listopada 2019. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema utvrđenome rasporedu.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00005
URBROJ: 533-02-19-0004
Zagreb, 11. listopada 2019.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, za potrebe projekata
Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 12. rujna 2019. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 12. rujna 2019. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 177, od 13. rujna 2019. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni Oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radna mjesta:

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
1. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (4.1.1.1.2.)

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
2. radno mjesto II. vrste – viši stručni referent (4.1.1.1.3.)

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima
3. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (4.1.2.1.3.)

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
5. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (6.2.1.2.)

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
6. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, (6.2.1.3.)

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
7. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik, (6.2.2.4.)
- 1 izvršitelj, za potrebe projekta „Informatizacija i povezivanje procesa od upisa u

održati će se u ponedjeljak 21. listopada 2019. godine i u utorak 22. listopada 2019. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena i imena):
 
Ponedjeljak, 21. listopada 2019. godine
 
POČETNO SLOVO
PREZIMENA
POČETNO SLOVO
IMENA
ODRŽAVANJE
INTERVJUA
B V PONEDJELJAK,
21. listopada 2019.,
u 9.00 sati
BAS M
B. D. I
BI A
BR A
BR M
BU M
Č T
D L PONEDJELJAK,
21. listopada 2019.,
u 10.00 sati
Đ A
F M
G M
G A
H J
J M
K D
K N PONEDJELJAK,
21. listopada 2019.,
u 11.00 sati
K Z. M.
K I
L T
L I
M T
M L
N J
NJ N PONEDJELJAK,
21. listopada 2019.,
u 12.00 sati
P DORO
P VL
P R
P B
P VA
P DORI
PU S
R LJ PONEDJELJAK,
21. listopada 2019.,
u 13.00 sati
R. Ž. M
R M
R V
R A
S R
S A
S M
S V PONEDJELJAK,
21. listopada 2019.,
u 14.00 sati
Š I
Š R
Š V
T S
T. S. M
V. B. L
A Ž
BAN M PONEDJELJAK,
21. listopada 2019.,
u 15.00 sati
BAU M
B N
C A
Č M
D. I. A
D J
D M
 
 

Utorak, 22. listopada 2019. godine
 
PREZIME IME ODRŽAVANJE
INTERVJUA
F H UTORAK,
22. listopada 2019.,
u 9.00 sati
H N
I M
I S
J P
K M
K. K. I
K. V. S
K K UTORAK,
22. listopada 2019.,
u 10.00 sati
K J
L M
M J
M K
N A
N D
N I
PA S UTORAK,
22. listopada 2019.,
u 11.00 sati
P A
P P
P M
P K
R L
S I
S D
Š. Z. M UTORAK,
22. listopada 2019.,
u 12.00 sati
Š H
T K
T A
T J
V M
V N
V B
V D
V. V. M


Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja