Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u NN, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/17-01/00224
URBROJ: 533-02-19-0044
Zagreb, 10. siječnja 2019.

POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 81/18, od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i
na web stranici Ministarstva uprave

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Odjel za upravne i sudske postupke
12. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca

  • 1 izvršitelj/ica

koji su zadovoljili na testiranju, te postigli najbolje rezultate na testiranju,

Početno slovo prezimena Početno slovo imena
D D
G R

održat će se u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. godine, u 11.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja